O mnie

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz-Wieczorska

    Autorka ponad 300 artykułów, monografii i rozdziałów w książkach, podręczników dla studentów (Oxford University) o tematyce tropikalnej (choroby przenoszone przez wektory, choroby odkleszczowe, borelioza), histologicznej i hiperbarycznej.

     Autorka wystąpień zjazdowych na kongresach i konferencjach krajowych oraz międzynarodowych. Przewodnicząca Komitetów Naukowych i Organizacyjnych kilkunastu konferencji o zasięgu międzynarodowym i polskim.

   Redaktor Naczelny trzech anglojęzycznych czasopism naukowych oraz członek rady naukowej kilku kolejnych.

   Promotor 12 prac doktorskich i kilkudziesięciu magisterskich o tematyce tropikalnej, hiperbarycznej, fizjoterapeutycznej i cytologicznej.

    V-ce przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (PTMS), Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików (PTHiC), European Cell Death Organization (ECDO). Członek korespondent Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (LTN), członek Komisji Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk (PAN).

    Profesor Nadzwyczajny w Katedrze Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Laureatka licznych nagród naukowych i organizacyjnych JM Rektora UM w Lublinie. Prowadzi ćwiczenia i wykłady na wydziale lekarskim, stomatologicznym i pielęgniarskim, UM w Lublinie w języku polskim i angielskim.

    Wykładowca Yeditepe University w Istambule Turcja, Universita Degli Studi Dell’Aquila, Włochy, Valladolid University Hiszpania”G. d’Annunzio”University of Chieti – Pescara – Włochy. Stypendysta Rządu Flandrii Ministerstwo Nauki Wspólnoty Flamandzkiej – Belgia – Ghent University .