Jak usunąć kleszcza wbitego w skórę?

Jak usunąć kleszcza wbitego w skórę?

1. gładką pęsetkę należy umieścić jak najbliżej skóry. 2. Kleszcza usunąć stanowczym ruchem równoległym do osi wkłucia. 3. Obejrzeć kleszcza w celu sprawdzenia czy nie pozostały  w skórze jego narządy gębowe. 4. kleszcza zabić (oderwany od skóry może być bardzo agresywny i zaatakować ponownie) 5. miejsce przyczepu kleszcza i ręce należy zdezynfekować. UWAGA! Niektórzy decydująWięcej oJak usunąć kleszcza wbitego w skórę?[…]

Kleszcze, w tym kleszcze przenoszące choroby zamieszkują nie tylko Europę!

Kleszcze, w tym kleszcze przenoszące choroby zamieszkują nie tylko Europę!

Kleszcze, w tym kleszcze przenoszące choroby zamieszkują nie tylko Europę! Kleszcze znajdziemy na całym świecie. Ze względu na odmienności klimatyczne w różnych rejonach kuli ziemskiej możemy spotkać różne ich gatunki. We wschodniej części Australii zamieszkuje kleszcz Ixodes Holocyclus, w Azji kleszcz tajgowy,  na zachodzie Ameryki Północnej Ixodes pacificus, a na wschodzie Ixodes scapularis.  Boreliozą możnaWięcej oKleszcze, w tym kleszcze przenoszące choroby zamieszkują nie tylko Europę![…]